top of page
View 1 - Aerial_02.jpg

Ny bydel i Kalundborg
3 måder at bo & leve på

I det kuperede og naturskønne terræn på Kalundborgs nordlige flanke, skaber vi rammerne for et liv i bevægelse på tværs af alder, familieform og livsstil. Vil du være blandt de allerførste til at modtage spændende information om salg og udlejning af boligerne? Her kan du gå på opdagelse i de tre projekter i Kalundborg.

HØJDEDRAGET

Projektet, HØJDEDRAGET, består af 150 lejeboliger fordelt på 8 punkthuse i 4 etager samt rækkehuse fordelt på 2 etager. Beliggende på et strategisk højdedrag i Kalundborgs nordlige udkant, tilbyder ejendommen eksklusive udsigter til både havet og fjorden, samtidig med at den skaber en stærk forbindelse mellem beboerne og det omkringliggende landskab. Med en ideel placering i snitfladen mellem land & by, er den gamle bykerne og dets faciliteter er let tilgængelige.

FJORDGLIMT

Fjordglimt - Bo i Kalundborg

Projektet FJORDGLIMT i Kalundborg tilbyder eksklusive rækkehuse til leje med enestående fjordudsigt. Moderne boliger, der smukt integreres i landskabet og skaber et livligt fællesskabsmiljø.

STOKVÆRK

Bofællesskabet STOKVÆRK er engagement, honningbier, hverdagen, bevægelse, fællesspisning, brødbagning, naturlegeplads, friskplukkede jordbær og bænke i solen. Byrummet inspirerer til et stærkt engagement, hvor alle har frihed til at gå til og fra fællesskabet efter lyst og behov. Her opføres 20 ejerboliger og et fælleshus.

Fakta


 

Forventet byggestart: Sommer 2024

Tiltænkte certificeringer: DGNB & Svanemærket

 

Med en omfattende projektportefølje og mere end 13 år på bagen har THYBO specialiseret sig i at opføre funktionelle og prisvindende etageboliger, rækkehuse, bofællesskaber og villaer til både privatsalg og til investorer.

Visionen for projektet er at skabe trygge og attraktive hjem, der imødekommer forskellige livssituationer og aldersgrupper. Bebyggelsen består af etagebyggeri med lejligheder, rækkehuse i 1-2 plan og et moderne bofællesskab. 

På det kuperede og naturskønne terræn er det THYBOs vision at skabe et boligområde, der udnytter landskabets potentialer. Boligerne får gåafstand til Skolen på Herredsåsen og det unikke A.P. Møller Fonden-støttede Bevægelseshus Spiralen samt kun 5 minutters kørsel til Kalundborgs historiske bykerne med restauranter, butiks- og kulturliv og lystbådehavn. Boligsammensætningen og beliggenheden gør området attraktivt for forskellige familietyper på tværs af alder og behov. Projektarealet på højdedraget sikrer imponerende udsigt over byen og fjorden. Med et netværk af omfattende stisystemer, skriver de kommende boliger sig ind i en sammenhæng af værdifulde natur- og landskabsrum, som allerede er en del af et aktivt lokalmiljø. 

På område 1 opføres ”Højdedraget” i 2-4 etager med 150 lejligheder på 60-95m2. Punkthusenes beliggenhed på højdedraget giver de fleste boliger udsigt til havet og egnens rige landskab. 

 

Område 2 strækker sig over en blød bakke, hvorfra der fra toppen er udsigt til fjorden. Her opføres ”Fjordglimt” bestående af 100 rækkehuse i 1 og 2 plan på 65-105m2 til udlejning. I og omkring husene vil de grønne og rekreative arealer været vægtet med omhu, så bebyggelsen i særlig grad understøtter det gode liv for børnefamilier og seniorer.  

 

I forlængelse af THYBOs prisvindende bofællesskaber i Østjylland, indrettes på område 3 et bofællesskabet ”Stokværk” med forbillede i Kløverbakken og Mossø Bakke. Bofællesskabet, der sammensættes af 20 arkitekttegnede træhuse på 85-125m2 og et fælleshus, vil have et fokus på bæredygtighed, fællesskab og natur.

Kalundborg

 • Kalundborg er en stad med en helt unik ånd – en ånd af sammenhold, fællesskab og udvikling. Fra erhvervslivet til uddannelsesinstitutionerne, fra børnenes legepladser til de mange fritidsaktiviteter, er Kalundborg en spillevende by.

 • I Kalundborgs erhvervsliv er det helt unikt, at det har en førende position inden for bioteknologi. Dette giver mulighed for at drage fordel af det stærke erhvervsklima og samarbejdet både med hinanden og byens forskningsinstitutioner. Det starter med Kalundborg Kommune og strækker sig til de mange virksomheder. Kommunens mål er at udvikle en infrastruktur, der understøtter bæredygtig erhvervsudvikling og bosætning. De arbejder for en bæredygtig udvikling af erhvervslivet i tråd med FN’s 17 Verdensmål og er i tæt dialog med borgere og virksomheder om natur-, klima- og miljøforhold. (Kilde: Kalundborg Kommune)

  Kalundborgegnens Erhvervsråd spiller en stor rolle i at skabe fællesskab og samarbejde i erhvervslivet. De tilbyder rådgivning og sparring, med ressource- og vidensdeling som højt prioriterede værdier.  Dette skaber samhørighed, partnerskab og vækst – til glæde for alle.

  Store virksomheder som Novo Nordisk og Kalundborg Symbiosis er eksempler på denne særlige ånd. De arbejder for innovation, bæredygtighed og en balance i livet, hvor mennesket er i centrum og med ønsket om at skabe positive forandringer. Kalundborg Symbiosis er et partnerskab mellem offentlige og private virksomheder og er verdens første og førende industrisymbiose, der anvender en cirkulær tilgang til produktion, hvor reststrømme i én virksomhed bliver til ressourcer i en anden. Til gavn for både miljøet og økonomien. (Kilde: Novo Nordisk)

  Kalundborg Kommune har ambitionen om at samle viden og kompetencer for at skabe et miljø for innovation og kompetenceudvikling. Dette lægger grundlaget for vækst og nye arbejdspladser på et bæredygtigt fundament. (Kilde: Kalundborg Kommune)

  Bæredygtighed, fællesskab viden og vækst er fundamentet for erhvervslivet i Kalundborg. Dette skaber gode muligheder for et værdiskabende arbejdsliv. Der er et fælles ønske om at tage ansvar for vores planet og skabe en grønnere fremtid. At være en del af erhvervslivet i Kalundborg Kommune er noget helt særligt, og du kan blive en del af det ved at bosætte dig i Højdedraget, Fjordglimt eller Bofællesskabet Stokværk.

 • Kalundborg har styrket sin position som en biotek by og arbejder målrettet på at blive en national videns- og uddannelsesby. Byens fokus på innovations- og kompetencemiljøer, hvor uddannelses- og testfaciliteter spiller en central rolle. Dette fokus har ført til Kalundborgs ledende rolle inden for bioteknologisk produktion og procesindustri, og skabt fundamentet for Regions Sjællands stærkeste campus for virksomhedsnære tekniske- og ingeniørfaglige uddannelser. (Kilde: Kalundborg Kommune)

  Udbuddet af videregående uddannelser gør Kalundborg til en stærk videns- og uddannelsesby med muligheder som diplomingeniør i bioteknologi, laborant, maskinmester, en international MSc i Biomanufacturing, en ny arkitektuddannelse med fokus på bæredygtig byudvikling og grøn omstilling, samt en kandidatuddannelse i Biosolutions. Og som en ekstra styrke sikrer uddannelses- og forskningscentret Helix Lab et stærkt samarbejde mellem forskning og industri. (Kilde: mm.dk)

  I Kalundborg findes alle de sædvanlige ungdomsuddannelser, både de erhvervsrettede og de gymnasiale, så der er god mulighed for at blive en del at et aktivt studiemiljø, uanset alder og interesser. (Kilde: Kalundborg Kommune)

   Ungdomsuddannelserne er designet til at spejle byens holistiske, innovative og bæredygtige ånd. På NEG Kalundborg, hvor faglighed og motivation går hånd i hånd med fællesskab og trivsel, forberedes eleverne til at møde både lokale og globale udfordringer. Med et værdisæt, der harmonerer med Kalundborgs ånd, klædes de unge på til at navigere i en verden i konstant forandring, med respekt for forskellige kulturer og muligheder.

  Knowledge Hub Zealand står som et fyrtårn for viden og uddannelse i regionen, med et særligt fokus på bioteknologisk udvikling. De arbejder for at skabe et vidensmiljø i verdensklasse, hvor innovation og bæredygtighed er nøgleordene. Gennem stærke partnerskaber stræber de efter at fremme et miljø, hvor unge kan vokse og bidrage til Kalundborgs fremtid.

  Disse uddannelsesinstitutioner er ikke blot steder for læring; de er fællesskaber, hvor den næste generation kan udvikle sig til at blive ansvarlige og engagerede borgere, der værdsætter og bidrager til det særlige liv, som Kalundborg repræsenterer.

  Kalundborg er altså ikke kun en biotekby, men en videns- og uddannelsesby med samarbejder på tværs af kommune, uddannelse og erhverv. Denne ånd vil også være en del af det at bo i Højdedraget, Fjordglimt eller Bofællesskabet Stokværk, hvor en fællesskabsorienteret og bæredygtig tilgang til livet er i centrum.

 • Det gode børneliv i Kalundborg afhænger af forældrenes kærlighed, støtte, engagement og de rette rammer. Kommunens strategi for dagtilbud sikrer, at alle børn har mulighed for at indfri deres potentiale gennem kerneværdier som omsorg, trivsel, leg, læring og uddannelse. (Kilde: Kalundborg Kommune)

  Disse værdier afspejles blandt andet i den pædagogiske profil i institutioner som Aktivarius, der ligger meget tæt på Højdedraget, Fjordglimt og Bofællesskabet Stokværk og vil derfor et oplagt valg til at skabe det gode fællesskab for familiernes mindste. Her prioriteres sunde kostvaner, idræt, leg og bevægelse, og børnene støttes i at blive selvhjulpne.

  Folkeskolens strategi i Kalundborg bygger videre på disse værdier, og på Skolen på Herredsåsen, nær Højdedraget, Fjordglimt og Bofællesskabet Stokværk, er de samme værdier tydelige. Her forberedes eleverne til det særlige erhvervs-, videns- og studieliv i Kalundborg. Voksne rollemodeller støtter børnene i at blive de mest engagerede elever. Inklusion er nøgleordet, og hver elevs unikke styrker og alsidige udvikling er i centrum. Børnene vokser i et miljø, der dagligt styrker deres tro på egne evner, hvilket er i tråd med kommunens ønske om at fremme viden, fællesskab og opbygning af individer, der bidrager til Kalundborgs særlige ånd.

  Skolens mål er at sikre, at eleverne konstant kan anvende deres viden i nye sammenhænge, hvilket gør børnenes skoleliv i Kalundborg til et aktivt bidrag til det drømmeliv, som kan leves i Højdedraget, Fjordglimt eller Bofællesskabet Stokværk. Et børneliv, hvor fællesskabets kraft løfter hver enkelt, og hvor samarbejde er fundamentet for personlig og fælles succes.

 • Kalundborgs fritidsliv blomstrer med et væld af aktiviteter, der afspejler byens ånd af fællesskab og engagement. Her er et hav af sportsklubber, kulturforeninger og andre fritidsaktiviteter, hvor børn og voksne kan dyrke deres interesser. Uanset om det er sport, musik, dans eller noget helt andet, er der noget for enhver smag, er der således rig mulighed for at dyrke motion, have det sjovt og engagere sig i fællesskabet.

  Bevægelseshuset Spiralen er et vidnesbyrd om denne ånd, en moderne fortolkning af den traditionelle hal, der favner kampsport, dans og gymnastik snarere end boldspil og badminton. Dets nærhed til Højdedraget, Fjordglimt og Bofællesskabet Stokværk og Skolen på Herredsåsen gør det til et naturligt samlingspunkt uden for boligområdernes rammer.

  Kalundborg Badminton Klub og Munkesø Stadion er andre eksempler på steder, hvor sport og fællesskab mødes. Her kan alle aldre finde glæde og samvær, hvad enten det er på badmintonbanen, fodboldfeltet eller langs Hjertestien. Byens svømmehal tilbyder vandglæde og træning, mens sejlklubben inviterer til fællesskab på åbent vand. Læs mere på www.kalundborg-if.dk.

  Disse faciliteter er ikke blot steder for fysisk udfoldelse; de er hjørnestenene i et fritidsliv, der styrker båndene mellem mennesker og fremmer en holistisk tilgang til livet. Helt i tråd med byens særlige ånd.

 • Når dine børn ikke længere bor inden for hjemmets rammer og er klar til livet på egen hånd, som måske udfoldes i Kalundborg, åbner der sig nye muligheder og måder at indrette livet på. Det er som om, at tiden folder sig ud og inviterer dig til at skrive et nyt kapitel.

  I Kalundborg, hvor fællesskab, viden og aktivitet er dybt forankret, kan du finde netop det næste kapitel, der føles rigtigt og giver mening for dig. Her er mange muligheder for dig, der ønsker et aktivt liv i denne periode af livet, ligesom der er gode fællesskaber og aktiviteter, når arbejdslivet er lagt bag dig.

  Aktivitetscenter Munkesøen er et hjerte for ældre borgere i Kalundborg. Her mødes mennesker, deler historier og skaber nye minder. Du kan gå til gymnastik, styrketræning, yoga eller tage lange gåture i selskab med andre. Og når kreativiteten kalder, er der maleri, keramik, håndarbejde og musik, der venter på at blive udforsket. Kaffeklubber, kortspil og inspirerende foredrag er en del af hverdagen. Her deles ikke kun kaffe og kage, men også viden, livserfaringer og smil.

  I Kalundborg kommune findes mange typer frivillige foreninger. Uanset om du vil deltage som medlem og finde ligesindede eller give en hjælpende hånd som frivillig, er der plads til dig. Kalundborg har også en Senior- og Værdighedspolitik, der støtter det gode og værdige seniorliv. Her er fokus på livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet i plejen, mad og ernæring samt støtte til pårørende, når den tid kommer. (Kilde: Kalundborg Kommune)

  Så lad Kalundborg byde dig velkommen til et aktivt og meningsfyldt seniorliv!

 • Kalundborg har et charmerende og berigende kulturliv, der blander sig med den nye og levende kultur. Der er forskellige spillesteder rundt om i kommunen, hvor du kan opleve live musik og andre kulturelle arrangementer. Postgården, som er én af byens spillesteder, tilbyder en bred vifte af kulturelle oplevelser fra koncerter til comedy og hos byens biograf, Kino Den Blå Engel, kan du se aktuelle film og nyde en ægte biografoplevelse. Kalundborg Rocker festivalen er et årligt højdepunkt, der samler musikentusiaster i en fejring af lyd og samvær.

  Byens middelalderlige rødder er synlige i de majestætiske borge og Vor Frue Kirke, der står som monumenter over Kalundborgs rige historie. Kalundborg Museum inviterer til en rejse tilbage i tiden, hvor man kan vandre gennem Højbyen og mærke fortidens nærvær.

  For kunstelskere byder Vandkunsten i Vænget på en refleksion af byens sjæl og ved Raklev Stendysse kan du træde ind i værket, En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs, af Johan Thomas Lundbye. (Kilde: Visitkalundborg.dk)

  Kalundborgs bymidte byder på sprudlende liv med gågade, butikker, markedsdage og begivenheder, mens de hyggelige caféer og restauranter langs gågaden tilbyder et pusterum i hverdagen. Kalundborg Havnepark og de mange lystbådehavne er perfekte steder for afslapning og familiehygge, hvor byens ånd af fællesskab og kreativitet blomstrer. Kilde: Kalundborg Kommune)

  Med et kommende kulturhus på vej i Havneparken fortsætter udviklingen og Kalundborg står over for en spændende fremtid, hvor kultur, kunst og fællesskab fortsat vil være i centrum. Uanset din passion, vil du finde et hjem i Kalundborgs kulturliv, der er i konstant udvikling og altid åben for nye ideer og perspektiver.

 • I Kalundborgs grønne hjerte, hvor by møder natur, åbner landskabet sig op og inviterer os indenfor. Her, hvor Kildeskoven står som en urørt oase midt i byens puls, kan man trække vejret dybt og lade roen sænke sig. Skovens vilde skønhed, med træer der rækker mod himlen og stier, der snor sig gennem det tætte løv, er et levende bibliotek af viden, der venter på at blive udforsket.

  Rundt omkring byen, fra de bløde sandstrande til Røsnæs’ dramatiske kyster, er naturen en åben invitation til at forbinde, dele og opleve sammen. Vandrestierne, der fører os gennem forskellige terræner, er vidner til små øjeblikke af samvær, hvor samtaler flyder lige så frit som bækken i dalen.

  Om sommeren er kystlinjen et lærred af blå og grønne nuancer, hvor solen danser på bølgernes overflade, og strandene kalder på afslappede dage med tæer begravet i varmt sand. Når vinteren kommer, forvandles søerne til glitrende skøjtebaner, og naturens stille skønhed indbyder til eftertænksomhed og varme fællesskaber.

  Livet i Højdedraget, Fjordglimt eller Bofællesskabet Stokværk er et spejl af det omkringliggende miljø – et sted, hvor hver dag er en ny mulighed for at opleve naturens foranderlighed. Her er naturens rytme en del af hverdagens takt, og årstidernes skiften en konstant påmindelse om livets cyklus.

  I Kalundborg er naturen ikke blot en kulisse; den er en medspiller i hverdagens drama, en kilde til inspiration og et sted, hvor livet folder sig ud i sin reneste form. (Kilde: VisitKalundborg.dk)

   

  Velkommen til et sted, hvor hver dag er en hyldest til det liv, vi deler.

bottom of page